ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STUDIA W WIELKIEJ BRYTANII

Chcemy Ci pomóc w spełnieniu marzeń!

Fundacja Elab chce pomóc jednemu z Was w spełnieniu marzenia o studiach na jednej z najlepszej uczelnii w UK!


Całkowita wysokość stypendium wynosi 9 000 GBP rocznie przez 3 lub 4 lata nauki w zależności od kierunku na jaki aplikuje student i długości trwania danego kierunku.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Zapoznaj się z regulaminem.

2. Wprowadź dane poniżej, a my wyślemy Ci wniosek aplikacyjny z instrukcją!


KRYTERIA WYBORU

Udowodnić potrzebę finansową – stypendium jest przeznaczone dla osób, które bez wsparcia finansowego nie byłyby w stanie podjąć nauki za granicą.

1.

2.

Wykazać się wysokim poziomem osiągnięć akademickich i okazać żywe zainteresowanie wybranym kierunkiem studiów.

3.

Pisać przynajmniej 3 rozszerzone matury i spodziewać się wyników nie niższych niż 80% z każdej rozszerzonej matury.

Skontaktuj się z nami!
Przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacji!

APLIKACJA

JAK OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Aby otrzymać stypendium, aplikant musi złożyć aplikację na studia za pośrednictwem systemu UCAS i spełnić warunki oferty uczelni (dostać się na nią) na dowolny kierunek.

DLA KOGO?

Stypendium Fundacji Elab przeznaczone jest dla osób chcących podjąć studia licencjackie w Wielkiej Brytanii na najlepszych uczelniach, ale nie posiadają środków które umożliwiłyby studentowi opłacenie kosztów utrzymania na studiach.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Aplikować o stypendium mogą uczniowie klas trzecich liceum i czwartych technikum oraz absolwenci, którzy planują rozpocząć studia licencjackie we wrześniu/październiku 2019 roku.

Elab Education Laboratory to najlepsza tego typu organizacja w Polsce, oferująca strategiczne doradztwo edukacyjne. Stworzyliśmy tego e-booka, aby uświadomić młodym ludziom jak ważne jest planowanie kariery i swojej edukacji. Przyszłosć to przede wszystkim praca w międzynarodowy środowisku, dlatego tak ważne jest zdobycie tego doświadczenia już podczas studiów lub liceum.


Elab powstał z inicjatywy studentów i absolwentów brytyjskich uczelni. Nasza misja i cele są jasne: chcemy szerzyć ideę edukacji za granicą! Pragniemy, aby nasi podopieczni dostali się na wymarzone studia za granicą. Oferujemy licealistom kompleksowe doradztwo i indywidualną pomoc w zakresie aplikacji na zagraniczne uczelnie. Z naszej pomocy skorzystało już ponad 1000 osób, a 100% naszych aplikantów otrzymało oferty od uniwersytetów!

O ELAB

REGULAMIN KONKURSU

Zapoznaj się z regulaminem

www.elab.edu.pl

info@elab.edu.pl

602 751 351

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ELAB SP Z O.O. SP. K.

Dowiedz się więcej