ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STUDIA W WIELKIEJ BRYTANII

Chcemy Ci pomóc w spełnieniu marzeń!

Fundacja Elab chce pomóc jednemu z Was w spełnieniu marzenia o studiach na jednej z najlepszej uczelnii w UK!


Całkowita wysokość stypendium wynosi 9 000 GBP rocznie przez 3 lub 4 lata nauki w zależności od kierunku na jaki aplikuje student i długości trwania danego kierunku.

POBIERZ WNIOSEK APLIKACYJNY

POBIERZ WNIOSEK APLIKACYJNY

1. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria wyboru - pobierz wniosek aplikacyjny i go wypełnij


2. Wyślij skan wniosku i inne wymagane dokumenty (których wykaz znajdziesz niżej) na adres mailowy - stypendium@elab.edu.pl

KRYTERIA WYBORU

Udowodnić potrzebę finansową – stypendium jest przeznaczone dla osób, które bez wsparcia finansowego nie byłyby w stanie podjąć nauki za granicą.

1.

2.

Wykazać się wysokim poziomem osiągnięć akademickich i okazać żywe zainteresowanie wybranym kierunkiem studiów.

3.

Pisać przynajmniej 3 rozszerzone matury i spodziewać się wyników nie niższych niż 80% z każdej rozszerzonej matury.

Aplikację o stypendium należy złożyć do 30 stycznia 2019.

Aplikacja składa się z:

- Poprawnie wypełnionego formularza aplikacyjnego

- Listu motywacyjnego w języku angielskim w którym opiszesz nam swoją motywację do studiowania na uczelni oraz kierunku które wybrałeś oraz napiszesz dlaczego studia nie byłyby możliwe bez stypendium. Do listu motywacyjnego dołącz listę uczelni na które planujesz aplikować/ zaaplikowałeś wraz z kierunkami studiów jakie wybrałeś (lista nie liczy się do limitu słów)

- Dowód potrzeby finansowej – stypendium jest przeznaczone dla osób, które bez wsparcia finansowego nie byłyby w stanie podjąć studiów w Wielkiej Brytanii

- CV

- Skanów certyfikatów, dyplomów, wyróżnień zdobytych w trakcie edukacji


APLIKACJA

JAK OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Aby otrzymać stypendium, aplikant musi złożyć aplikację na studia za pośrednictwem systemu UCAS i spełnić warunki oferty uczelni (dostać się na nią) na dowolny kierunek.

DLA KOGO?

Stypendium Fundacji Elab przeznaczone jest dla osób chcących podjąć studia licencjackie w Wielkiej Brytanii na najlepszych uczelniach, ale nie posiadają środków które umożliwiłyby studentowi opłacenie kosztów utrzymania na studiach.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Aplikować o stypendium mogą uczniowie klas trzecich liceum i czwartych technikum oraz absolwenci, którzy planują rozpocząć studia licencjackie we wrześniu/październiku 2019 roku.

WYSŁANIE APLIKACJI

Tylko kompletne aplikacje będą brane pod uwagę.


Kompletnie wypełnione aplikację prosimy wysyłać na stypendium@elab.edu.pl

Elab Education Laboratory to najlepsza tego typu organizacja w Polsce, oferująca strategiczne doradztwo edukacyjne. Stworzyliśmy tego e-booka, aby uświadomić młodym ludziom jak ważne jest planowanie kariery i swojej edukacji. Przyszłosć to przede wszystkim praca w międzynarodowy środowisku, dlatego tak ważne jest zdobycie tego doświadczenia już podczas studiów lub liceum.


Elab powstał z inicjatywy studentów i absolwentów brytyjskich uczelni. Nasza misja i cele są jasne: chcemy szerzyć ideę edukacji za granicą! Pragniemy, aby nasi podopieczni dostali się na wymarzone studia za granicą. Oferujemy licealistom kompleksowe doradztwo i indywidualną pomoc w zakresie aplikacji na zagraniczne uczelnie. Z naszej pomocy skorzystało już ponad 1000 osób, a 100% naszych aplikantów otrzymało oferty od uniwersytetów!

O ELAB

REGULAMIN KONKURSU

Zapoznaj się z regulaminem

www.elab.edu.pl

info@elab.edu.pl

602 751 351

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ELAB SP Z O.O. SP. K.

Dowiedz się więcej